This is the title of the web page
This is the title of the web page

Please assign a menu to the primary menu location under menu

Local News

ಶ್ರೀ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರಬೋಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ೧೧೮ನೇ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ


ಮೂಡಲಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಆರಾದ್ಯದೈವ ಶ್ರೀ ಶಿವಬೋಧರಂಗ ಮಠ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ವಾಕ್‌ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರಬೋಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ೧೧೮ನೇ ಜಯಂತಿ ಮೂಡಲಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರಬೋಧ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಣಾ ಸಮೀತಿಯಿಂದ Pಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಶ್ರೀ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರಬೋಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀರಂಗ ಜೋಷಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಷೇಶ ಅಂಲಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತು ಹಾಹೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖಂಡರು, ಗಣ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರಬೋಧ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತಿತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.


Gadi Kannadiga

Leave a Reply