This is the title of the web page
This is the title of the web page

Please assign a menu to the primary menu location under menu

State

ರೈತ ಬಾಂಧವರ ಗಮನಕ್ಕೆ


ಗದಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೧: ೨೦೨೩-೨೪ ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ (ಖWಃಅIS) ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಳೆಯಾಗದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮಾ ಪಾವತಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೫ ರೊಳಗಾಗಿ ತಾವು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಂದೀಕರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತು ಸದರಿ ರೈತರ ನೋಂದಾಯಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥವಾ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.


Leave a Reply