This is the title of the web page
This is the title of the web page

Please assign a menu to the primary menu location under menu

Local News

ನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜ£ಯರುಗಳ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ


ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾಡಿನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವದೇ ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜ£ಯರರ ಪಾತ್ರ ಅವಶ್ಯ. ರಸ್ತೆ,ಕಟ್ಟಡ, £Ãರಾವರಿ,ವಿದ್ಯುತ್ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯ.
ಇಂಜ£ಯರರು ಕೇವಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ವಲ್ಲದೇ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸಹ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ £ಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು.ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಇಂಜ£ಯರುಗಳು ಐ ಎ ಎಸ್, ಐ ಪಿ ಎಸ್,ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನವರು ಇಂಜ£ಯರ ಆಗಿ ದಕ್ಷ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದವರು.ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ದಿವಾನರಾಗಿ ಸಹ ನಾಡಿಗೆ ಸಮಥ೯ ಆಡಳಿತ £Ãಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಜೀವನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕರಣೀಯ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ £ತೇಶ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಇನ್ಸೂ÷್ಟಟ ಆಫ್ ಇಂಜ£ಯರ್ಸ ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ೫೫ನೇ ಇಂಜ£ಯರ್ಸ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನವರ ೧೬೨ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಕಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾ£ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ “ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಜಿ£ಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್” ಎಂಬ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಗಳ ಸಮೇತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಥ೯ ಆಡಳಿತ £Ãಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ £ತೇಶ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಆನಂದ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಯವರನ್ನು ಸನ್ಮಾ£ಸಲಾಯಿತು.
“ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ಯುಶ್ ಎಂಜಿ£ಯರ್ “ಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ ಆರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.೧)ಸಂಜೀವ ಹಮ್ಮಣ್ಣವರ,೨)ಆರ್ ಬಿ ಧಾಮಣ್ಣವರ ೩)ಬಿ ಜಿ ಧರಣಿ ೪)ವಿನಯ ಜಠಾರ ೫)ಪ್ರೊ.ಉದಯ ವಾಲಿ ಹಾಗೂ ೬) ಆನಂದ ಹಾವಣ್ಣವರ.
ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆಯನ್ನು ಇನ್ಸೂ÷್ಟಟ ಆಫ್ ಇಂಜ£ಯರ್ಸ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಚೇರಮನ್ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಜಂಗಲ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರೋ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅಂಬೇಕರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು.ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರು ಸನ್ಮಾ£ತರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದರು.
ಗೌ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರೋ.ಡಿ ಕೆ ವೀರಣ್ಣ ವಂದಿಸಿದರು.


Gadi Kannadiga

Leave a Reply