This is the title of the web page
This is the title of the web page

Please assign a menu to the primary menu location under menu

Local News

ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಆಗಲು ನಿಮಗಿದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ


ನೀವು ಮಾತು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರಣಾ ಕೌಶಲ್ಯ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮೂರು ಬಾನುಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ನಮ್ಮೂರು ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜಾಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆಸಕ್ತರು 8095841555 ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.


Gadi Kannadiga

Leave a Reply